Make your own free website on Tripod.com
Özgeçmiş
Tiyatro
Jeoloji
Arkeoloji
Fotoğraf
Şiir
Kendi Sesimden Şiirler
Jeolojik Bilgiler ve Jeolojik Zaman Tablosu
İzmir'in Jeoloji ve Deprem Haritaları
Son Değişikliklerle İmar Yasası ve Diğer Yönetmelikler
Güneydoğu Anadolu İzlenimleri
Linkler

eylem@veezy.com
Bana her konuda yazabilirsiniz...

Güneydoğu Anadolu İzlenimleri
Güneydoğu Anadolu İzlenimleri


SiteRehberi.com Populer100

YASALAR VE YÖNETMELİKLER


İmar Kanunu

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik (02.09.1999 ve 29.09.2000)

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği (13.07.2000)

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik (02.09.1999)

Tip İmar Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi (31.01.2000)

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği (02.09.1999)

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun (28.06.2000)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu (28.06.2000)

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (03.02.2000 KHK/595)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği (26.05.2000)

Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (10.07.2000)

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (08.09.2000)

Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği (22.11.2000)* Yeşil renkli tarihler kanun ve yönetmeliklerin değişiklik tarihlerini göstermektedir.


Sayfanın Başına Dön
Sayfa tasarım © Eylem Selen - Ekim 2000