Make your own free website on Tripod.com
Özgeçmiş
Tiyatro
Jeoloji
Arkeoloji
Fotoğraf
Şiir
Kendi Sesimden Şiirler
Jeolojik Bilgiler ve Jeolojik Zaman Tablosu
İzmir'in Jeoloji ve Deprem Haritaları
Son Değişikliklerle İmar Yasası ve Diğer Yönetmelikler
Güneydoğu Anadolu İzlenimleri
Linkler

eylem@veezy.com
Bana her konuda yazabilirsiniz...

Güneydoğu Anadolu İzlenimleri
Güneydoğu Anadolu İzlenimleri


SiteRehberi.com Populer100

NEMRUT DAĞI - Kommagene Krallığı

Nemrut Dağı, Adıyaman İli'nin Kahta İlçesi'nin 54 km kuzeyinde yer almaktadır ve 2150 m yüksekliktedir.

Kommagene Krallığı Güneydoğu Anadolu'da Güneydoğu Toroslar'la Fırat Nehri arasında kalan; batıdan Kilikia, kuzeyden Kappodokia ile sınırlı bir bölgede kurulmuştur. Bu alan günümüzde Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsamaktadır.

Krallık Asur ve Hitit egemenliklerini yaşamıştır. Büyük İskender'den sonra Selefkiler'in egemenliğinde kalmıştır. MÖ 162 yılında Mithridathes Kalinikos tarafından bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Mithridathes, ataları olan Persleri, Makedonları ve bölgedeki diğer toplulukları bir araya getirerek kurduğu bu güçlü devlete Grekçe "genler topluluğu" anlamına gelen Kommagene adını vermiştir.

Karllığın ilk merkezi Arsameia olup, başkenti Samosata (Samsat)'tır.

Mithridathes'ten sonra başa gelen Kral I. Antiochos döneminde krallık en görkemli devrini yaşamıştır (MÖ 69 - 36). Bu dönemde Nemrut Dağı'nın 2150 m'lik doruğuna muazzam tümülüsü yaptırmıştır.

III. Antiochos'un ölümünden sonra Tiberius zamanında bölge Romalıların eline geçerek Roma eyaleti haline getirilmiştir (MÖ 17).

Daha sonra Roma İmparatoru Caligula, Kral Antiochos IV. Epiphanes'e Kommagene'yi geri vermiştir (MS 38).

Antiochos IV'ün ölümünden sonra Vespasianus döneminde (MS 72) krallık yeniden Roma İmparatorluğu'na bağlanır ve Suriye eyaletinin bir parçası olur.

Antiochos Tümülüsü

I. Antiochos'un kendi adına yaptırdığı tümülüs Nemrut Dağı'nın tepesinde 2150 m yükseklikte, 150 m çapında ve 50 m yüksekliğindedir. Doğudan, batıdan ve kuzeyden üç terasla çevrilmiştir.

Doğu terasta yer alan kolosal heykeller 8-10 m yüksekliktedir. Tanrılar sırasının önünde bir sunak yer almaktadır. Batı terasının simetriği olarak yapılmış heykeller ve taş üzerine yapılmış kabartma dizileri günümüze oldukça tahrip olarak gelmiştir. Yazıtlarda, doğu terasta tahtta oturan büyük heykellerin sıralanış şekli şöyle belirtilmektedir:

 • Antiochos

 • Bereket ilahesi Kommagene (Fortuna Thyce)

 • Grek-Pers tanrılar katının yöneticisi, hükümdarı Zeus - Oromasdes

 • Apollon - Mithras

 • Herakles - Artagnes - Ares

  Tanrıların iki yanında koruyucu olarak kartal ve aslan heykelleri bulunmaktadır ve tanrılar dizisi Pers atalarının kaideleri ile son bulmaktadır.

  Batı terastaki kolosal heykeller, doğu terastaki gibi sıralanmışlardır. Ancak doğudaki sunak yerine, topografik durumun farklı olması dolayısıyla, yazıtları ve kabartmaları taşıyan orthostatlar (dikili taşlar) yapılmıştır.

  Kralın Persli atalarının kabartmalarını taşıyan taş levhalar batı terasın güney sırasında, Makedonyalı atalarına ait olan taş levhalar ise tanrılar tahtının karşısında yer almaktadır.

  Batı terastaki tanrılar tahtının yanında, Kommagene krallarını değişik ilahlarla tokalaşırken gösteren kabartmalar yer almaktadır. Bu kabartmalar:

 • Antiochos ve Apollon

 • Mithras, Antiochos ve Zeus

 • Oromasdes, Antiochos ve Herakles

 • Artagnes

  Batı terastaki bir diğer eser ise aslan kabartmalı taş levhadır. Dünyada bilinen en eski Horoskop olarak tanımlanan taş levha 175 cm boyunda, 240 cm eninde olup, üstünde sağa doğru yürüyen bir aslan figürü betimlenmiştir. Boynunda bir hilal olan aslanın gövdesi sekiz ışınla karakterize edilmiş, 19 yıldızla bezenmiştir. Aslanın sırtında ise 16 ışınlı üç tane büyük yıldız yer almaktadır. Yanlarındaki yazıda bu yıldızların Mars, Jüpiter ve Merkür oldukları belirtilmiştir.

  Kuzey teras, doğu ile batı terasları bağlayan bir tören yolu şeklinde düzenlenmiştir. Bu terasta doğudan batıya sıra halinde dizilmiş Kommagene aile ve tanrılarına ait kaideler yer almaktadır.  [Fotoğraf Albümü] .... [Sayfanın Başına Dön] ..... [Ana Sayfaya Dön]
  Sayfa tasarım © Eylem Selen - Eylül 2001